MCBÜSEM Mini MBA Programı Değerlendirme Anketi
Başlat
 
Mini MBA Eğitiminin süresinden memnuniyet dereceniz *


 
Eğitimin içeriğinin program amacına uygunluğu *


 
Eğitici kadrosunun genel performansı *


 
Eğitimin mesleki gelişiminize katkısı *


 
Eğitimin kişisel gelişiminize katkısı *


 
Aşağıdaki bölümde, Üretim Yönetimi ve Stratejik İşlemler Yönetimi eğitimleri için değerlendirme yapınız

 
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu *

 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *

 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve döküman kullanımı *

 
Eğiticinin performansı *

 
Aşağıdaki bölümde, Verimlilik Arttırma Teknikleri eğitimi için değerlendirme yapınız

 
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu *

 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *

 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve döküman kullanımı *

 
Eğiticinin performansı *

 
Aşağıdaki bölümde, Yönetsel İstatistik ve Karar Verme eğitimi için değerlendirme yapınız

 
Eğitim içeriğinin program amacına uygunluğu *


 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *


 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve doküman kullanımı *


 
Eğiticinin performansı *


 
Aşağıdaki bölümde, Finansal Raporlama ve Bütçeleme eğitimi için değerlendirme yapınız

 
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu *


 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *


 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve doküman kullanımı *


 
Eğiticinin performansı *


 
Aşağıdaki bölümde, İş Geliştirme Açısından Muhasebe eğitimi için değerlendirme yapınız

 
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu *


 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *


 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve doküman kullanımı *


 
Eğiticinin performansı *


 
Aşağıdaki bölümde, Stratejik İşletme Yönetimi eğitimi için değerlendirme yapınız

 
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu *


 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *


 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve doküman kullanımı *


 
Eğiticinin performansı *


 
Aşağıdaki bölümde, Uluslararası Pazarlama İlkeleri eğitimi için değerlendirme yapınız

 
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu *


 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *


 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve doküman kullanımı *


 
Eğiticinin performansı *


 
Aşağıdaki bölümde, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimi için değerlendirme yapınız

 
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu *


 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *


 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve doküman kullanımı *


 
Eğiticinin performansı *


 
Aşağıdaki bölümde, Yönetsel İletişim eğitimi için değerlendirme yapınız

 
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu *


 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *


 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve doküman kullanımı *


 
Eğiticinin performansı *


 
Aşağıdaki bölümde, Personel Motivasyon eğitimi için değerlendirme yapınız

 
Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu *


 
Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu *


 
Eğitim programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-gereç ve doküman kullanımı *


 
Eğiticinin performansı *


 
MCBÜSEM Mini MBA Programı Görüş ve Önerileriniz

 
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşınız *

Bu typeform'u tamamladığıdınız için teşekkür ederiz.
Şimdi kendininkini oluştur — bedava, kolay & şaşırtıcı
<strong>typeform</strong>'unuzu oluşturun
Powered by Typeform